Våra tjänster

Här är några exempel på mina kunskapsområden.

Processindustrin

Reparation och Underhåll, uppbyggnad Reningsverk, Mekanik, kunskaper inom ellära, Entrepass
Driftstopp, Demontering-Montering av (ventiler, luckor, motorer, växellådor, ång- och hetvattenpannor, economeiser etc.)

Bygg

Svetskonstruktioner, Stålkonstruktioner, Beräkningar, Tillverkning
Montageledarutbildad, betong och stålmontage, prefab

Sågverk

Reparation och Underhåll, Drift, Svetskonstruktioner, Svagström, Mekanik, Hydralik